over ons

Het beschrijf is een literaire organisatie met hoofdkwartier in Brussel, de meertalige, hybride stad die het uitgangspunt van haar werking vormt.

Het beschrijf organiseert literaire avonden, auteursontmoetingen, debatten, festivals en bijzondere projecten over hedendaagse Nederlandse en anderstalige literatuur. Het ontdekken en introduceren van minder bekende literaturen is een van de blijvende aandachtspunten. Het beschrijf geeft inhoud aan het Internationaal Literatuurhuis Passa Porta, een unieke werk- en ontmoetingsplaats die Brussel definitief op de literaire kaart zet.

Het beschrijf onderhoudt bovendien een wijdvertakt internationaal literair netwerk, nodigt buitenlandse schrijvers en vertalers uit voor residenties in Vlaanderen en Brussel, en ontwikkelt het stedelijke poëzieparcours Vers Brussel met Belgische beeldend kunstenaars en internationale dichters.

Zie ook 10 jaar Het beschrijf.

Contacteer een van onze medewerkers.